Anteckningarna

ord är dåd

Här är min presentation: Sociala Medier och Sociologerhttp://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialamedierdfs020091119-091123153617-phpapp01&stripped_title=sociala-medier-och-sociologer View more presentations from Nicklas Lundblad. Det ska bli intressant att diskutera tankarna bakom den. Jag tror det finns mycket att lära av att tillbringa litet tid med klassikerna här. Mary har tänkt sammaledes, vet jag. Vi diskuterade Johan Asplunds begrepp ”asocial pratsamhet” vid ett seminarium under …

Fortsätt läs