Informationsepidemologi, kunskap och sanningssökare

I mitt kapitel i boken Framtiden är nu skriver jag litet om hur kunskap smittar i nätverk (kapitlet publicerades online idag). Det visar sig att goda modeller för informationsspridning också kan användas för att spåra och avslöja propaganda. I projektet Truthy försöker man göra precis detta. Genom att identifiera ett antal olika spridningsmönster som äkta… Fortsätt läsa Informationsepidemologi, kunskap och sanningssökare

Privacy I: Neuro-narratives and neo-privacy

The design of privacy enhancing technologies roughly seems to fall into two categories: negotiation support technologies that allow for social signaling or information restriction technologies that allow more control over specific pieces or flows of information. In both cases, the object of protection is arguably the information itself. But privacy is clearly about more than… Fortsätt läsa Privacy I: Neuro-narratives and neo-privacy

Nytt bokkapitel ute i Framtiden är nu

Volante har nu kommit ut med Framtiden är nu. Jag har skrivit ett kapitel om framtidens kunskap. Anders Mildner kommenterar här. Jag tror verkligen att det sätt vi producerar, ordnar och lär ut kunskap kommer att förändras i grunden, och ja, jag tror också att det krävs en större debatt om detta.