Hur nöjd är du med livet?

Eurostat publicerade nyligen sin årliga undersökning av hur nöjda med livet medborgare i olika EU-länder är. Det är en skala från 1-10 som varierar från 5.4 för Bulgarien till 8.1 för Finland. Sverige ligger högt på 7.8. Livsnöjdheten varierar stort i EU Man frågar också delfrågor - om exempelvis finansiell situation och personliga relationer. Sverige… Fortsätt läsa Hur nöjd är du med livet?