Vetenskapens framtid

I en artikel i Nature nyligen redovisas resultat som antyder att vetenskapen i stort håller på att bli mer tvärvetenskaplig -- referenserna i de vetenskapliga artiklar som produceras griper över alltfler olika områden. Trots att det finns några strukturella förklaringar - som en alltmer detaljerad datamodell för olika vetenskapliga grenar och en tendens att referera … Fortsätt läsa Vetenskapens framtid