Anteckningarna

ord är dåd

Det finns ett flertal olika formuleringar av det som ibland kallas FoU-paradoxen, men den kanske enklaste är något i stil med: (i) Av de investeringar vi gör i forskning omsätts en mycket liten andel i (kommersiell) utveckling. Det finns en variant som hävdar att detta är ett konstant förhållande (ii) Även om vi ökar investeringarna …

Fortsätt läs