Finns det potenslagsmönster i samhälleliga kriser?

Om vi bortser från orsaken - finanskris, grekisk kris, terrorism, pandemi -- finns det ett mönster i hur de uppkommer? Hur ofta och med vilken magnitud? Frågan kunde formuleras såhär: kan vi förutse samhälleliga kriser på samma sätt som vi kan förutsäga jordbävningar? Att vi vet att de kommer med viss regelbundenhet, att de har… Fortsätt läsa Finns det potenslagsmönster i samhälleliga kriser?