Tidpunkter

Det finns en mängd tidpunkter i livet som vi vet är meningsfulla, men ändå sällan reflekterar över. I Julian Barnes stillsamt fascinerande Elizabeth Finch noterar författaren att döden är lång, i den bemärkelsen att vi är inte helt borta förrän någon en allra sista gång tänker på oss. Efter det försvinner vi in i intigheten.… Fortsätt läsa Tidpunkter