Det saknas inte skäl att ge upp

Läser om EU-kommissionens nya utnämning av chefekonom. De hade lockat en mycket skicklig amerikansk ekonom till jobbet. Frankrike protesterade, och ville ha en "stor Europé". Den strategiska autonomin åberopades. Tänk om det är så att den strategiska autonomin är förmågan att attrahera de bästa inom varje givet fält oavsett var de råkar bo? Inget kringskär… Fortsätt läsa Det saknas inte skäl att ge upp