Jordskott och längtan till skogen

TV-serien jordskott identifierar en intressant aspekt av vår skogslängtan. Någon sade en gång att skogen nu spelar samma roll som kyrkan för svensken i gemen, men där finns också en annan, mycket mörkare vinkel: under vår kärlek till skogen döljer sig kanske en…dödslängtan?