Hur städer minns jordbävningar

I en intressant artikel visar CEPR att vi såg en relativ förändring av städers storlek - i jordbävningsdrabbade områden - efter den jordbävning som drabbade San Francisco 1906: In a recent paper (Ager et al. 2019), we exploit newly collected data on population sizes of 412 cities and towns located in the American West, for… Fortsätt läsa Hur städer minns jordbävningar