Hur städer minns jordbävningar

I en intressant artikel visar CEPR att vi såg en relativ förändring av städers storlek – i jordbävningsdrabbade områden – efter den jordbävning som drabbade San Francisco 1906:

In a recent paper (Ager et al. 2019), we exploit newly collected data on population sizes of 412 cities and towns located in the American West, for every decade from 1890-1970, to show that the 1906 San Francisco Earthquake left a permanent mark on relative city sizes. This finding supports the notion that ‘economies of scale’ have been a prominent force in shaping the distribution of economic activity in the region. We provide evidence suggesting that this long-lasting effect is largely a result of individuals’ high geographical mobility at that time: less earthquake-affected areas became more attractive migration destinations in the immediate aftermath of the earthquake.

Forskarna har tittat på olika städer på västkusten och jämfört hur de utvecklats i storlek. Fram till 1900 växte de alla ganska jämnt, men efter 1906 ser man en tydlig effekt: de städer som drabbades hårdare av jordbävningen växte långsammare än de som undkommit den – och, det mest fascinerande, denna trend fortsatte ända in på 1970-talet. Minnet av jordbävningen formade alltså städernas utveckling under mycket lång tid — städer minns:

The results shown in Figure 2 reveal that cities with different earthquake intensities experienced similar population growth from 1890 to 1900, supporting the so-called parallel trend assumption, while after the disaster had taken place, more affected cities experienced less population growth, relative to less or non-affected cities. These empirical patterns indicate that the effect of the earthquake, in terms of relative city sizes, is still measurable in the second half of the 20th century. For example, a one standard deviation higher earthquake intensity is associated with a reduction in population size of 30% in 1970, corresponding to a decrease in the annual population growth rate of 0.7 percentage points.

Det skulle vara intressant att se hur länge de minns, och om man kan identifiera mönster i relativ tillväxt som kanske till och med skulle kunna låta oss upptäcka olika katastrofer längre tillbaka i tiden. Det skulle också vara intressant att se hur städer minns idag. Om en ny jordbävning inträffade i dag (gud förbjude!) – hur skulle Bay Area minnas den om 100 år?