Osäkerheten som nyckel till scenarioplanering

En central punkt i all scenarioplanering är frågan om osäkerhet. I den klassiska scenaroplaneringsmodellen gör man - förenklat - såhär: man identifierar vilka drivkrafter som påverkar den fråga eller det fenomen som man vill studera (ofta efter PESTLE modellen, politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, legala och miljömässiga faktorer) och sedan frågar man vilka av dessa drivkrafter … Fortsätt läsa Osäkerheten som nyckel till scenarioplanering

Gossiping about AI (Man / Machine XII)

There are plenty of studies of gossip as a social phenomenon, and there are computer science models of gossiping that allow for information distribution in system. There are even gossip learning systems that compete with or constitute alternatives to federated learning models. But here is a question I have not found any serious discussion about … Fortsätt läsa Gossiping about AI (Man / Machine XII)