Döden och maskinen

Jag har skrivit om de biologiska gränsvillkor som intelligensen existerar under – och varför de inte är att se som begränsningar så mycket som förutsättningar. Den kanske mest extrema förutsättningen för intelligens är ändligheten, eller döden.

Nu rapporteras om experiment som syftar till att utveckla sätt för AI att förhålla sig till ändlighet och döden – för att se till att dessa system får en grundläggande drift mot jämvikt.

Det är intressant ur flera perspektiv, inte minst för att det är en erinran om cybernetiska tankemodeller från tänkare som Wiener och Lem.

AGI och biologisk intelligens kan mycket väl komma att konvergera över tid – under universella gränsvillkor.