Hur minskar vi ojämlikheten? Genom krig och pandemier. (Omöjliga åsikter #5)

CEPR har publicerat en ny, intressant artikel om krig och jämlikhet. Efter andra världskriget föll den rikaste procentens andel av den totala samhälleliga rikedomen från runt 20% till under 10%: Source: Scheidel 2017: 131, Fig. 5.1, based on WID. Det var den enskilt största "jämlikhetsreformen" under hela 1900-talet och följdes av höjda skatter som höll… Fortsätt läsa Hur minskar vi ojämlikheten? Genom krig och pandemier. (Omöjliga åsikter #5)

Är de digitalt infödda bättre på att hantera avbrott och multitasking? (Omöjliga åsikter #2)

"Teknik och skärmar håller på att skapa en förlorad generation, som ytterst inte kommer att kunna hantera livet utan hela tiden distraheras och förlora sig i ny teknik. De stora nätinnovatörerna sätter minsann sina egna barn i Montessoriskolor, och våra barn kommer att fara illa av all denna teknik - vi måste minska skärmtiden." Så… Fortsätt läsa Är de digitalt infödda bättre på att hantera avbrott och multitasking? (Omöjliga åsikter #2)

Om klimatförändringarnas positiva efterverkningar (Omöjliga åsikter #1)

Det finns en mängd olika hållningar i klimatfrågan - från klimatförnekare till klimatalarmister. Det finns dock hållningar som vi sällan ser alls -- och det är just en sådan som Jason Hubbart lyckats inta: han tror att klimatförändringarna är verkliga, skapade av människan och kommer att innebära rejäla fördelar för den delstat som han forskar… Fortsätt läsa Om klimatförändringarnas positiva efterverkningar (Omöjliga åsikter #1)