Internet och demokratiseringen

Jag var nyligen hos den fantastiska Juliagruppen och talade litet om nätneutralitet. Panelen efter min handlade om nätaktivism och hur denna nya företeelse förändrar samhället. Nu påstår Pew Internet and American Life i en ny rapport att det inte finns någon skillnad i medborgarengagemanget online och offline:

Political and civic involvement have long been dominated by those with high levels of income and education, leading some advocates to hope that internet-based engagement might alter this pattern. However, a new report by the Pew Research Center’s Internet & American Life Project shows that the internet is not changing the fundamental socio-economic character of civic engagement in America. When it comes to online activities such as contributing money, contacting a government official or signing an online petition, the wealthy and well-educated continue to lead the way.

Men exakt vad betyder detta? Är det ett problem att vi ser en avbild av offlineaktivismen i onlineaktivismen? Jag har svårt att se det. Såhär ser diagrammet ut:

Bild 7Nätet visar sig vara som samhället, igen.

Och visst – det följer ju inkomstkurvan klart – men trodde vi att det skulle vara annorlunda? Att medborgarengagemanget skulle heta bandbredd i stället för pengar på nätet? Det är en intressant tanke, men spontant kan jag inte komma på några skäl för varför det skulle vara så. Att detta i sin tur är beklagligt är en annan sak.

Jag skriver i ett relaterat ämne om när sociala medier och politiken kommer för nära varandra. Bilden nedan har inget, eller, um, litet med artikeln att göra:

Bild 6

“Add as friend”

Hela artikeln finns att läsa på Marys blogg.