Lovelock fyller 100 och blir…pessimist?

James Lovelock är mest känd för sitt arbete med den s.k. Gaia-hypotesen – idén att jorden är ett självkorrigerande system som håller liv i oss alla trots ett i grunden fientligt universum. Nu har han fyllt 100 och skrivit en ny bok – Novacene – i vilken han förutser den mänskliga artens undergång.

I en intervju med Discover Magazine förklarar Lovelock att han tror att vi kommer att ersättas av artificiell intelligens, och han tror att den kommer att vara kroppslig och försöka att forma jorden utifrån sina egna förutsättningar – och just därför ser det dystert ut för oss.

Intressant nog tror Lovelock att detta kommer att hända just på grund av planetens självreglerande natur – Gaia kommer att vända sig till sina nya barn och överge oss. På det sättet förenas till sist Gaia-hypotesen och den mer kontroversiella Medea-hypotesen (som jag skrev om under strecket för ett antal år sedan) – och vår undergång blir resultatet.

Lovelock, som just fyllt hundra, tar det dock med ro. Intervjun har delvis väldigt humoristiska inslag, som när journalisten frågar om Lovelock är optimist ändå:

You have seen extraordinary changes in the world over your 100-year lifetime. What do you imagine will happen in another century? Could the Novacene era emerge by then?

What a wonderful thought. Well if it does and there are as many changes as they have been in my own life, it’s going to be quite an exciting place.

Exciting”? You remain an optimist even though you are anticipating a post-human age of life on Earth?

I’m now past a hundred and to have an optimistic view is the only one worth having.

Det är ett intressant perspektiv – i stället för att tro att maskinen utplånar allt liv föreslår Lovelock att planeten tar maskinens sida och vänder sig mot oss. Det finns många sätt att gå under på…