Den amerikanska butiksdöden fördubblas 2019 – men vad betyder det?

I den här studien rapporteras att antalet stängda butiker i USA 2019 kommer att stiga till 12000 från 6000-8000 förra året. Det är en anmärkningsvärd siffra. Samtidigt är den meningslös om vi inte också kan svara på frågan om hur många nya butiker som öppnas. I denna studie hävdar författarna att mer än 12000 butiker öppnade 2018, samtidigt som runt 8000 lades ned. Det betyder att netto ökade antalet butiker alltså kraftigt – och allt tal om en “butiksdöd” blir genast suspekt.

Det här illustrerar ett vanligt misstag i framtidsstudier och diskussioner om framtiden i stort: att fokusera på endast en faktor i en större ekvation: att bara titta på butiksdöden utan att titta på nyöppnade butiker är att falla för vår förkärlek för det negativa.

Det leder emellertid till en annan intressant fråga — hur skall vi tolka de relativa faktorernas tillväxt? Antag att vi ett år har 5000 nya butiker och att 2000 stängs, och ett annat år 12000 nya butiker och 8000 stängs – vad kan vi lära oss av det i såfall? Deltat är detsamma, men omsättningen eller aktiviteten är mycket större i det senare fallet — dynamiken ökar.