Definitioner av strategi

Den kanske bästa definitionen av strategi som jag hittat är Freedmans: strategi, skriver han, handlar om att skapa makt. Det är en insiktsfull kommentar i sig – men den är också förvånansvärt central för en mer operativ diskussion: om vi vill skapa makt måste vi studera och blottlägga vilka mekanismer som makten bygger på, och hur dessa kan användas på olika sätt. Det jag också gillar är att den ser strategi som en förmåga och inte som en metod.

Att vara strategisk är att ha förmågan att skapa makt.

Makt är dessutom inte tillfällig, utan för att räknas måste den vara någotsånär beständig (notera att den som är mest strategisk förmår skapa beständig makt) – det gör också att distinktionen mellan strategi och taktik blir tydligare. Taktik är utövandet av makt, strategi skapandet av makt.

Det är möjligt att just den här definitionen stöter på patrull på grund av ordet “makt” – det är ett ord som innehåller ett mått av tvång – men å andra sidan borde det inte förvåna. Vi talar ju trots allt om konflikter av olika slag här.