Krönika i CS om IT-kommissionens visioner från 1994

1994 utkom IT-kommissionen med It – Vingar åt människans förmåga. I skriften finns framtidsbilder formulerade som tänk om-satser. När Sverige nu tar sig an arbetet med en ny digital agenda är det intressant att se hur långt vi kommit under de sjutton år som gått. Vad hände med visionerna?

Krönikan i sin helhet finns här.