Om vikten av att kura skymning och tussmörker

Det finns olika sorters skymningar. Den borgerliga, nautiska och astronomiska skymningen skiljer sig alla åt i solens gradtal under horisonten - upp till 6 grader under horisonten har vi borgerlig skymning, upp till 12 nautisk och upp till 18 astronomisk skymning. Det ligger något vackert i att vi skiljer ur olika skymningar på detta sätt,… Fortsätt läsa Om vikten av att kura skymning och tussmörker

Vill du bli bättre på att förutsäga framtiden?

I London. I går hade vi en workshop med The Good Judgment Project, som är en idé som har sina rötter i Philip Tetlocks arbete med Superforecasters — vanliga personer som är extremt duktiga på att förutsäga framtiden (en recension av den som jag skrev 2015 här). Tanken med workshopen är att försöka visa vilka… Fortsätt läsa Vill du bli bättre på att förutsäga framtiden?

Vi behöver mer 72-timmarsvetenskap

Santa Fe institutet är nydanande på flera olika sätt — och inte minst genom att man vid institutet ofta försöker hitta nya aspekter kring, perspektiv på och metoder för vetenskapligt arbete. Ett av dessa projekt kallas 72 timmars-vetenskap, och är helt enkelt en övning där ett antal forskare försöker komma fram till ett intressant, publiceringsbart… Fortsätt läsa Vi behöver mer 72-timmarsvetenskap

Avslöjandets olidliga lätthet

Det finns en tendens att tro att det ligger något insiktsfullt i att sabla ned allt och anta onda avsikter eller meningslöst manövrerade. De som tror på detta tror också ofta på "avslöjandet" som den mest ärliga - och slutgiltiga - kunskapshandlingen. Religionen avslöjas som rädsla för döden, politiken avslöjas som egenintresse, konsten avslöjas som… Fortsätt läsa Avslöjandets olidliga lätthet

Vetenskapens framtid

I en artikel i Nature nyligen redovisas resultat som antyder att vetenskapen i stort håller på att bli mer tvärvetenskaplig -- referenserna i de vetenskapliga artiklar som produceras griper över alltfler olika områden. Trots att det finns några strukturella förklaringar - som en alltmer detaljerad datamodell för olika vetenskapliga grenar och en tendens att referera… Fortsätt läsa Vetenskapens framtid

Så går Internet under – inte med en smäll utan i ett …

Antag att du hade en magisk källa. Den fylls på hela tiden med guldmynt. Problemet är att den fylls på med gyllene blymynt också samtidigt - så det tar ett litet tag att identifiera guldmynten, men när du väl gör det så är det ju värt det, eftersom guldmynten är så värdefulla i sig. En… Fortsätt läsa Så går Internet under – inte med en smäll utan i ett …

Maffior saktar ned teknikutvecklingen

I ett av årets mer oväntade papper konstateras att närvaron av organisationer som maffian väsentligt saktar ned innovationstakten i olika områden. Det är knappast uppseendeväckande i sig, men anledningarna är intressanta - forskarna menar att i de områden där maffian dominerar ställs alla aktörer inför valet att samarbeta med dem - något som eliminerar konkurrens… Fortsätt läsa Maffior saktar ned teknikutvecklingen

Söndagens grammatik

Söndag. Söndagen är som ett icke påbörjat schackparti. Pjäserna positionerade, brädet öppet. Läsningen. Sitter och slöbläddrar i böcker. Fastnar för några anmärkningar i Filosofiska Undersökningar. Kvaliafrågan dök upp i en konversation för en tid sedan, och jag har haft den bubblande i huvudet som en irriterande slagdänga. Så frågan i 376: Hur jämför man föreställningar… Fortsätt läsa Söndagens grammatik

Om att kontrollera ny teknik

Jennifer Doudna, En av grundarna av CRISPR-tekniken skrev i går vad som borde bli en mycket uppmärksammad artikel om hur den tekniken borde reglera, och framförallt om genredigering av människor. Doudnas artikel ur Science Artikeln publicerades på årsdagen efter det att en kinesisk forskare avslöjat att han använt genredigering och skapat redigerade tvillingar, något som… Fortsätt läsa Om att kontrollera ny teknik

Bellagio och yttrandefrihetens problem

Lämnar Bellagio och arbetet med den transatlantiska arbetsgrupp som jag ingår i idag. Vi har haft två dagar goda diskussioner om ämnen som alla har det gemensamt att yttrandefriheten är stadd i förändring. Sfrondata i Bellagio, väcktes av åska i morse. Det finns en mängd olika mentala modeller för yttrandefriheten, men det är intressant att… Fortsätt läsa Bellagio och yttrandefrihetens problem

Att tänka som evolutionen

I en artikel nyligen i Quanta Magazine föreslår författaren att det kanske bästa sättet att tänka kring kreativitet är som en i någon mening mållös verksamhet - kreativitet utvecklas bäst när man inte söker ett mål, utan utforskar stegvis tillgängliga nya och annorlunda möjligheter. Ett exempel på just detta sätt att tänka är evolutionen. Evolutionen… Fortsätt läsa Att tänka som evolutionen

Döden och maskinen

Jag har skrivit om de biologiska gränsvillkor som intelligensen existerar under - och varför de inte är att se som begränsningar så mycket som förutsättningar. Den kanske mest extrema förutsättningen för intelligens är ändligheten, eller döden. Nu rapporteras om experiment som syftar till att utveckla sätt för AI att förhålla sig till ändlighet och döden… Fortsätt läsa Döden och maskinen

Verkligt långsamma, stora berättelser

Berättarformatet fortsätter att utvecklas, och idag är de kanske intressataste berättelserna man kan hitta ur ett formperspektiv de som återfinns i olika dataspel. Ett viktigt skäl till detta är att dataspel kan bli väldigt stora och hålla på väldigt länge. Låt oss leka med begreppet "fiktivt universum". Ett fiktivt universum är generaliseringen av klassicismens tre… Fortsätt läsa Verkligt långsamma, stora berättelser

Om värdet av att veta när man inte vet

Den som är intresserad av framtidsstudier har ett rikt bibliotek med verktyg att utforska. De två kanske mest grundläggande teknikerna är olika sorters prognoser och scenarier. Prognoser - forecasts - handlar ofta om att försöka ange sannolikheten för en viss given händelse i framtiden. Scenarier handlar om att försöka kartlägga möjliga utfall utan att enkelt… Fortsätt läsa Om värdet av att veta när man inte vet

Hur nöjd är du med livet?

Eurostat publicerade nyligen sin årliga undersökning av hur nöjda med livet medborgare i olika EU-länder är. Det är en skala från 1-10 som varierar från 5.4 för Bulgarien till 8.1 för Finland. Sverige ligger högt på 7.8. Livsnöjdheten varierar stort i EU Man frågar också delfrågor - om exempelvis finansiell situation och personliga relationer. Sverige… Fortsätt läsa Hur nöjd är du med livet?

Innovationsvinter eller ny kapplöpning?

Mycket av analysen av relationen mellan Kina och USA handlar om hur en alltmer ansträngd relation kommer att påverka innovationstakten i världen i stort. Det fascinerande är att det tycks finnas två diamertralt olika sätt att se på den saken. Dessa två olika perspektiv är värda att studera, eftersom utvecklingen på detta område kommer att… Fortsätt läsa Innovationsvinter eller ny kapplöpning?

Den kanske bästa biografi jag läst…

...på ett bra tag är Our Man: Richard Holbrooke and the End of The American Century av George Packer. Det är en fantastisk historieskrivning över amerikansk diplomati, rörig och ofta uppgiven, men också alltid djupt mänsklig och varm. Föremålet för biografin är en märklig person med ett massivt, planetliknande ego, men också med en passion och en… Fortsätt läsa Den kanske bästa biografi jag läst…